Notice: Undefined index: cookie_policy_accept in /home/keukensdeabdij/apps/www-keukensdeabdij-be/inc/cookie_policy_validation.php on line 92

Notice: Undefined index: cookie_policy_accept in /home/keukensdeabdij/apps/www-keukensdeabdij-be/inc/cookie_policy_validation.php on line 92
Contact

Win uw droomkeuken!

Vul het formulier hieronder in en maak kans op het winnen van uw droomkeuken!

Uw gegevens:

  • We willen u graag persoonlijk aanspreken.
  • We willen u graag persoonlijk aanspreken.
  • We willen u kunnen contacteren.
  • +32
    We willen u graag contacteren indien we bijkomende vragen hebben.
Door verder te gaan ga je akkoord met onze Wedstrijdvoorwaarden

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Keukens De Abdij organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.

1 De organisator, de wedstrijd wordt georganiseerd door Keukens De Abdij met hoofdzetel te Ninove, weggevoerdenstraat 76.

2 Deelnemingsvoorwaarden

2.1In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van Keukens De Abdij, met uitzondering van medewerkers van Keukens de Abdij en hun directe familieleden tot in de eerste graad. Minderjarigen kunnen niet deelnemen en worden volledig uitgesloten uit deze wedstrijd

2.2.Door deel te nemen aan de actie is de deelnemer akkoord gegaan met de actievoorwaarden.

3.Actievoorwaarden

3.1 Om kans te maken op een gratis keuken ter waarde van 10.000€ aan kasten dient men het actieformulier in het filiaal in te vullen en in de voorziene urne te plaatsen, of via het formulier op de website van Keukens De Abdij. Deelname aan de actie is gratis.

3.2 Deze actie start op 1/07/2020 en zal eindigen op 15/12/2020. De prijs zal uiterlijk tegen 31 December aan de winnaar worden medegedeeld. Deelname is voorbehouden voor keukens de abdij klanten en aan meerderjarige personen met een vaste woon-en /of vaste verblijfplaats in België. Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig met de GDPR wetgeving en bescherming van de persoonsgegevens.

3.3 De winnaar van de prijs geeft Keukens de Abdij de toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. Over de uitslag van de wedstrijd zal niet gecorrespondeerd worden .Deze actie is niet te cumuleren met eender welke andere actie of aanbiedingen uit eerdere gecommuniceerde folders of offertes.

3.4 Keukens de Abdij kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit genomen worden door Keukens De Abdij

3.5 Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

4.Wedstrijdverloop en deelname

4.1 In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting. Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een correct ingevuld deelnameformulier in de urne deponeren in een van onze filialen. De deelnemer beantwoordt de wedstrijdvragen en schiftingsvraag alsook de volledige adresgegevens. Elke deelnemer mag maximum 1 deelnemersformulier deponeren in de voorziene urnes.

4.2 De Winnaar ontvangt zijn droomkeuken twv 10.000€ aan kasten, de prijs kan niet worden omgeruild in geldbedrag of willekeurig een andere compensatie. De organisator kan, indien hij daar buiten om zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een gelijkwaardige prijs vervangen.

5 Wetgeving De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform aan het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voorvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter.